Aktualności

To już 5 lat ustawy o ROD!

Dzisiaj mija 5 rocznica uchwalenia ustawy o ROD. To dzięki niej dalej istnieją i rozwijają się ROD’y. Tym którzy przyczynili się do jej powstania i chwalenia dziś mówimy DZIĘKUJEMY 🙂

więcej info – strona PZD

Wigilijne posiedzenie Zarządu ROD

Szanowni Działkowcy,

w dniu 12 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu naszego ogrodu wspólnie z Komisją Rewizyjną. Po podjęciu stosownych uchwał dotyczących spraw bieżących, Członkowie Zarządu wspólnie z Komisją Rewizyjną spędzili czas na gorącej debacie, w świątecznej atmosferze, poświęconej przyszłym działaniom naszego Ogrodu 🙂

Zarząd

Dzień Działkowca

Imprezę otworzył obecny prezes Krzysztof Celiński wraz z członkami zarządu Jadwigą Kamont, Bartłomiejem Więckowskim oraz Ewą Jaworską-Spicak. Naszym gościem specjalnym był Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Pan Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Mokotów

Zarząd ROD im. Jana Sobieskiego w Warszawie

Kadencja 2018/2019

Zarząd ROD

  • Krzysztof Celiński Prezes
  • Jadwiga Kamont Z-ca Prezesa
  • Bartłomiej Więckowski Sekretarz
  • Anna Tomaszewska Skarbnik
  • Ewa Jaworska-Spičak Członek

Komisja Rewizyjna

  • Stefan Kudełka Przewodniczący
  • Danuta Mróz Członek
  • Bogdan Nowacki Członek

ROD – zielone płuca Mokotowa

ROD im. Jana Sobieskiego, położony w sercu dolnego Mokotowa przy al. Jana III Sobieskiego, został utworzony w I połowie lat 50 XX wieku jako ogród dla pracowników Polskich Kolei Państwowych. Zgodnie z panującymi w tamtych czasach zasadami część działek została również przekazana innym instytucjom państwowym. Na przestrzeni lat ROD stawał się ogrodem autonomicznym. Po transformacji ustrojowej w roku 1989 ROD należy do Polskiego Związku Działkowców.

ROD im. Jana Sobieskiego obecnie to nie tylko miejsce zwykłych upraw, ale również tak potrzebne w wielkomiejskiej dżungli, zielone miejsce rekreacji i odpoczynku działkowców i okolicznych mieszkańców. Nad działalnością i rozwojem ogrodu czuwa wielopokoleniowa społeczność Działkowców, na czele której stoi Zarząd ROD. Cała społeczność dba o utrzymanie ogrodu w należytym porządku oraz stara się z roku na rok zwiększać jego atrakcyjność.