Aktualności

Wysokość opłat ogrodowych w roku 2022

 • Składka członkowska  6 zł (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 1,09 zł/m2
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh (zgodnie ze wskazaniem licznika )
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 100,00 zł/działka
 • Dopłata za wywóz śmieci za 2021 r. 205,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3 (zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze)

Opłatę lub jej wyrównanie należy wnosić do dnia 31 lipca 2022 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek 22 8015 0004 0000 1603 2000 0004 pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, powierzchnię i stan liczników.

Symulacja opłat

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

 1. opłatę ogrodową w kwocie 327 zł (300 m2 x 1,09 zł)
 2. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
 3. opłatę za śmieci w kwocie 100,00 zł + 205,00 zł
 4. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika 50kWh x (0,55) = 27.50 zł
 5. opłatę za wodę zgodnie z wyliczeniem licznika 0  x (3,89) = 0 zł
 • (1)+(2)+(3)+(4)+(5) = 674.50 zł

Zakaz spalania odpadów

SZANOWNI DZIAŁKOWCY!

Serdecznie przypominamy, że na terenie ogródków działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów, w tym wszystkich odpadów zielonych (trawy, liści, gałęzi). Odpady pochodzenia roślinnego najlepiej jest poddać kompostowaniu i wykorzystać jako nawóz – to jeden z najlepszych i najprostszych sposobów na użyźnienie ziemi.

Pozostałe odpady powinny zostać wyrzucone do odpowiednich kontenerów znajdujących się przy bramie od ulicy Sobieskiego

Szkolenia dla nowych działkowców w Ośrodku Szkoleniowym OM PZD w Warszawie

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD zaprasza na cykliczne, stacjonarne szkolenia dla działkowców (szczególnie dla nowych użytkowników działek), które w 2022 roku będą odbywać się w ośrodku szkoleniowym Okręgu Mazowieckiego PZD.

Zapraszamy nowych działkowców w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 11:00 wg poniższego terminarza:

 • 21 maja 2022
 • 18 czerwca 2022
 • 16 lipca 2022
 • 20 sierpnia 2022
 • 17 września 2022
 • 15 października 2022
 • 19 listopada 2022

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe i niezbędne informacje dotyczące zasad właściwego zagospodarowania ROD i działki, regulaminu ROD, statutu PZD, funkcjonowania ROD. Dostępne będą także broszury tematyczne dla działkowców wydawane przez KR PZD. Ponadto działkowcom przedstawione zostaną Programy PZD, ze szczególnym naciskiem na Otwarty Program nowoczesnej zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin oraz Program Klimatycznego PZD i Bioróżnorodności na działkach w ROD. Uczestnicy szkoleń dla nowych działkowców po jego zakończeniu otrzymają stosowne zaświadczenie. Równolegle kontynuowana będzie również zdalna forma szkolenia – w zakładce Szkolenia na stronie internetowej mazowiecki.pzd.pl nadal dostępne będą uzupełniające materiały szkoleniowe, dotyczące różnych zagadnień ogrodniczych.

Ośrodek Szkoleniowy OZM PZD

 

 1. Waszyngtona 52/80 w Warszawie (na terenie ROD Waszyngtona – przy budynku zarządu ROD, około 100 m od głównej bramy)
 2. Dojazd: tramwaje 9,24 lub autobus 158 (należy wysiąść na przystanku Park Skaryszewski lub Kinowa i dojść do ogrodu)

 

Za bramą główną znajduje się kilka miejsc parkingowych, z których można skorzystać (nie można wjeżdżać dalej na teren ROD) – należy skręcić w prawo z Al. Waszyngtona i wjechać przez główna bramę ROD.

 

 

Maciej Aleksandrowicz

gł. specjalista ds. ogrodniczych OZM PZD

tel.: 786 928 103, e-mail: oma@pzd.pl

Przerwa w wywozie odpadów

W okresie zimowym od 1 grudnia 2021 – 28 lutego 2022 nastąpi przerwa w wywozie odpadów z ogrodu. Prosimy o dostosowanie prac porządkowych i niekorzystanie ze śmietnika w tym okresie.

Opłata za modernizację skrzynek elektrycznych

W związku z zakończeniem modernizacji skrzynek elektrycznych w ogrodzie prosimy o dokonywanie opłat instalacyjnych. Opłata za modernizację skrzynek elektrycznych wynosi 100zł/działka niezależnie od posiadanego przyłącza. Opłatę należy wnosić do dnia
31 grudnia 2021 roku na rachunek 22 8015 0004 0000 1603 2000 0004 pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki.

Wysokość opłat została określona na  podstawie uchwały 13/2019 z Walnego Zebrania partycypacja w kosztach za skrzynki elektryczne zostanie podzielone w następujący sposób: 50% opłaty pokrywa ogród a kolejne 50% pokryją działkowcy.

Aktualizacja wysokości opłat 2021

 • Składka członkowska  6 zł (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 1,09 zł/m2 (Zmiana z 0,50 zł/m2 )*
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh (zgodnie ze wskazaniem licznika )
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 100,00 zł/działka
 • Dopłata za wywóz śmieci za 2020 r. 30,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3 (zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze)

Opłatę lub jej wyrównanie należy wnosić do dnia 31 grudnia 2021 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek 22 8015 0004 0000 1603 2000 0004 pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, powierzchnię i stan liczników.

*Wysokość opłaty ogrodowej została podniesiona na podstawie uchwały nr 10/2021 z Walnego zebrania z dnia 28.08.2021.

Symulacja opłat

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

 1. opłatę ogrodową w kwocie 327 zł (300 m2 x 1,09 zł)
 2. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
 3. opłatę za śmieci w kwocie 100,00 zł + 30,00 zł
 4. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika 50kWh x (0,55) = 27.5 zł
 5. opłatę za wodę zgodnie z wyliczeniem licznika 0  x (3,89) = 0 zł
 • (1)+(2)+(3)+(4)+(5) = 499.5 zł

w przypadku dokonywania dopłaty wynikającej ze zmiany opłaty ogrodowej

 1. opłatę ogrodową w kwocie: 300 m2 x ( 1,09 zł – 0,50zł ) = 177zł

Kontrola zagospodarowania działek

w dniu 23 października w godzinach 10:00-12:00 przy udziale Zarządu RoD oraz Komisji Rewizyjnej prowadzone będą kontrole zagospodarowania działek w szczególności: obecności kompostowników, odpowiedniego przycięcia krzewów i drzew na granicy działek, utrzymania porządku i czystości. 

Zachęcamy do obecności na działkach w czasie trwania kontroli.

Zasady użytkowania działki

Opłaty 2021

 • Składka członkowska  6 zł
  (opłata statutowa – obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 0,50 zł/m2
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh*
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 100,00 zł/działka
 • Dopłata za wywóz śmieci za 2020 r. 30,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3**

* zgodnie ze wskazaniem licznika
**zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze

Wszystkie opłaty należy wnosić do dnia 30 czerwca 2021 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.

Symulacja opłaty:

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

 1. opłatę ogrodową w kwocie 150,00 zł (300 m2 x 0,50 zł)
 2. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
 3. opłatę za śmieci w kwocie 100,00 zł + 30,00 zł
 4. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika (..) x (0,55) = … zł
 5. opłatę za wodę zgodnie z wyliczeniem licznika (..) x (3,89) = … 

SUMA (1+2+3+4+5)

 

WBS Bank

22 8015 0004 0000 1603 2000 0004

UWAGA:  Opłaty należy dokonać przelewem, pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, powierzchnię i stan liczników

Jesienne porządki na ogrodzie, jakie porządki należy zrobić?

Szanowni Działkowcy,

To już ostatnie dni tak pięknej jesiennej pogody. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przeprowadzenia jesiennego, solidnego przycięcia drzew i krzewów jak również do poniższych zadań na działce:

1. Suche liście z trawnika (najlepiej usunąć do worków i zostawić przez zimę aby się skompostowany – świetny materiał na wiosnę do podsypania drzew krzaków)
2. Skosić trawnik (zasypać kompostownik co przyczyni się do lepszego kompostowania)
3. Delikatne rośliny okryć włókniną
4. Obficie podlej rośliny przed nadejściem pierwszych przymrozków
5. Rozłożyste krzewy obwiąż sznurkiem, by nie połamał ich śnieg
6. Suche i spróchniałe gałęzie przytnij
7. Korzenie przykryj korą lub gałęziami
8. Schowaj meble ogrodowe i inne rzeczy przed warunkami atmosferycznymi lub nieproszonymi gośćmi
9. Zabezpiecz altanę ogrodową malując jej drewniane części lakierobejcą
10. Oczyść i schowaj narzędzia ogrodowe

Najważniejsze:

– altana śmietnikowa to nie wysypisko !!,
– segreguj śmieci,
– przynieś worek, który możesz wrzucić do kontenera,
– gałęzie zwiąż w małe paczki aby były proste do wywiezienia,
– nie transportuj całego drzewa (potnij na małe kawałki – możliwe do transportu),