Aktualności

Wysokość opłat ogrodowych w roku 2024

 • Składka członkowska PZD 6zł/działka (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 1,12 zł/m2 
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh (zgodnie ze wskazaniem licznika )
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 200,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3 (zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze)

Opłatę lub jej wyrównanie należy wnosić do dnia 30 czerwca 2024 roku

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek 98 1090 1870 0000 0001 5423 9990  pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, właściciela działki, powierzchnię i stan liczników.

Walne Zebranie 2024

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD im. Jana Sobieskiego serdecznie zaprasza wszystkich członków PZD do udziału w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w dniu 11 maja 2024 roku o godzinie 9:30 (I termin), lub o 10:00 (II termin), w świetlicy ROD.

Wielkanoc 2024

Dyżur administratora ogrodu

W okresie zimowym, od 15 listopada 2023 do 31 marca 2024, administrator ogrodu będzie pełnił dyżur w soboty w godzinach 12:00-14:00

Przerwa w wywozie odpadów

W okresie zimowym od 15 listopada 2023 do 31 marca 2024 nastąpi przerwa w wywozie odpadów z ogrodu. Prosimy o dostosowanie prac porządkowych i niekorzystanie ze śmietnika w tym okresie.

Nowy rachunek bankowy ogrodu

Szanowni Działkowcy,

0d 02.06.2023 uruchomiony został nowy rachunek bankowy dla naszego ogrodu  98 1090 1870 0000 0001 5423 9990. Prosimy o dokonywanie wszystkich opłat na nowy rachunek.

 

Wysokość opłat ogrodowych w roku 2023

 • Składka członkowska PZD 6zł/działka (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 1,12 zł/m2 
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh (zgodnie ze wskazaniem licznika )
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 200,00 zł/działka
 • Dopłata za wywóz śmieci za 2022 r. 115,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3 (zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze)

Opłatę lub jej wyrównanie należy wnosić do dnia 31 lipca 2023 roku

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek 98 1090 1870 0000 0001 5423 9990  pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, powierzchnię i stan liczników.

 

UWAGA NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

Symulacja opłat 2023

 

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

 1. składkę członkowska PZD  6 zł 
 2. opłatę ogrodową w kwocie 336 zł (300 m2 x 1,12 zł)
 3. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
 4. opłatę za śmieci w kwocie 315 ( bieżąca opłata 200,00 zł + dopłata za 2022 – 115,00 zł ) 
 5. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika 50kWh x (0,55) = 27.5 zł
 6. opłatę za wodę zgodnie z wyliczeniem licznika 0  x (3,89) = 0 zł
 • (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = 699.5 zł 

 

Przerwa w wywozie odpadów 1 grudnia 2022 – 31 marca 2023

W okresie zimowym od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023 nastąpi przerwa w wywozie odpadów z ogrodu. Prosimy o dostosowanie prac porządkowych i niekorzystanie ze śmietnika w tym okresie.

Monitoring wizyjny

od dnia 7 września 2022 na terenie RoD uruchomiony został monitoring wizyjny.

Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie ogrodu.

Kontrola zagospodarowania działek 24.08.2022

W dniu 24 września w godzinach 09:00-12:00 przy udziale Zarządu RoD oraz Komisji Rewizyjnej prowadzone będą kontrole zagospodarowania działek w szczególności: obecności kompostowników, odpowiedniego przycięcia krzewów i drzew na granicy działek, utrzymania porządku i czystości.  

Zachęcamy do obecności na działkach w czasie trwania kontroli.