WNIOSEK – Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy

w związku z trwającym naborem wniosków na “budowę urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych”, przekazujemy następujące informacje:

 1. link do strony m.st.Warszawy – Biura Ochrony Środowiska https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/Ochrona+Powietrza+Dofinansowanie.htm
 2. załącznik, wniosek w wersji pdf (pobierz, wydrukuj, wypełnij, dostarcz do p.Jadwigi najpóźniej do 21 maja 2020r.) – Zarząd wystawi zaświadczenie do prawa dzierżawy działki, który dołączy do wniosku i przekaże do BOŚ.
  * oczywiście działkowiec może sam przekazać wypełniony wniosek do BOŚ m.st. Warszawy z umową dzierżawy działki
  https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/EB031DF9-2237-4B93-A501-AB1D146FD6C5/1476297/487_uch_zal_9docxpdf.pdf
 3. wzór wypełnionego wniosku (przykład)
  wzornik str.1
  wzornik str.2
  wzornik str.3
 4. jest możliwość pobrania wniosku u p.Jadwigi
 5.  maksymalna kwota dotacji to 4000zł do 80% zwrotu poniesionych kosztów inwestycji
 6. termin składania wniosków do końca maja 2020r.Poniżej zamieszczamy linki do stron ze szczegółowymi informacjami:
  https://warszawa19115.pl/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-budowe-urzadzen-do-zatrzymania-wod-opadowych-i-roztopowych-
  https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/Ochrona+Powietrza+Dofinansowanie.htm
  http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne
  z poważaniem,
  Zarząd ROD Sobieskiego 93