Aktualności

Wysokości i terminy opłat w 2019 r ROD Sobieskiego

Wysokości i terminy opłat w 2019 r

uchwalone przez walne zebranie w dniu 11 maja 2019r

  1. Składka członkowska                           6,00 zł                      do 30.06.2019 r.

          (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD )

  1. Opłata ogrodowa                                   0,50 zł/m               do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata za wywóz śmieci                       50,00 zł/działka       do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata energetyczna                             15,00 zł/działka     do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata za energię 1 kWh 0,55zł/kWh*
    (*zgodnie ze wskazaniem licznika)

 

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.

  

Jednocześnie uprasza się wszystkich działkowców o terminowe do dnia 30 czerwca dokonanie w pełnej wysokości należnych opłat przelewem na konto bankowe:

WBS Bank  22 8015 0004 0000 1603 2000 0004

Dokonując wpłat przelewem należy pamiętać by wpisać tytułem: numer działki i powierzchnię użytkową działki w m2

 

UWAGA!!!!!

Obowiązek zapłaty odsetek ustawowych obowiązuje działkowców dokonujących płatności: za opłaty ogrodowe po 30 czerwca, za zużycie energii elektrycznej i wody po 30 listopada, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie PZD oraz Regulaminie ROD.

Walne Zebranie 2019

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD im. Jana Sobieskiego informuje, że Walne Zebranie odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku o godzinie 10:30 (I termin), lub o 11:00 (II termin), w świetlicy ROD. (więcej…)

Wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Szanowni Działkowcy,

Prosimy o działanie związane ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”

w załączeniu przekazujemy wniosek i pismo przewodnie: (więcej…)

Wiosna na działkach w ROD

Już prawie połowa lutego. Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Na działkach nie ma już prawie śniegu, co obrazują w załączeniu zdjęcia. Słychać śpiew ptaków. Kruki w swych czarnych „mundurkach” całymi gromadami chodzą po działkach i zapewne szukają w trawie robaczków. Rośliny też czują, że zbliża się wiosna. (więcej…)

Drzewo w ROD

Poniżej prezentujemy przesłany do nas wiersz. Został on napisany przez członkinię naszej społeczności działkowej. (więcej…)

Jak Segregować Odpady Komunalne od 2019

Szanowni Działkowcy,

Wiosna się zbliża a razem z nią idą porządki, dlatego już z dziś przypominamy:

Zgodnie z §68 pkt. 5 Regulaminu ROD- działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Nie trujmy siebie oraz naszego otoczenia. (więcej…)

Wesołych Świąt!

Zima w naszym ogrodzie

Zima w ROD im. Jana Sobieskiego w Warszawie.

Spadł pierwszy śnieg i na działkach zrobiło się biało. Jest pięknie co widać na załączonych zdjęciach. Może nie tak jak wiosną czy latem, kiedy wszystko rozkwita, ale zima ma swój urok. Na terenie ogrodu „mieszka” mnóstwo ptactwa- sikorki, kruki, wrony, sroki. (więcej…)

To już 5 lat ustawy o ROD!

Dzisiaj mija 5 rocznica uchwalenia ustawy o ROD. To dzięki niej dalej istnieją i rozwijają się ROD’y. Tym którzy przyczynili się do jej powstania i chwalenia dziś mówimy DZIĘKUJEMY 🙂

więcej info – strona PZD

Wigilijne posiedzenie Zarządu ROD

Szanowni Działkowcy,

w dniu 12 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu naszego ogrodu wspólnie z Komisją Rewizyjną. Po podjęciu stosownych uchwał dotyczących spraw bieżących, Członkowie Zarządu wspólnie z Komisją Rewizyjną spędzili czas na gorącej debacie, w świątecznej atmosferze, poświęconej przyszłym działaniom naszego Ogrodu 🙂

Zarząd