Dokumenty

Wnioski

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu
Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

Dokumenty

Wzór deklaracji członkowskiej

Opłaty

Zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków ROD w roku 2019 zostały uchwalone następujące opłaty ogrodowe:

  • Opłata ogrodowa 0,50 zł/m2
  • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh*
  • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
  • Wywóz śmieci 50,00 zł/działka

*zgodnie ze wskazaniem licznika

Wszystkie opłaty należy wnosić do dnia 30 czerwca 2019 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.