Dokumenty

Wnioski

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu
Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

Dokumenty

Wzór deklaracji członkowskiej

Opłaty

Zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków ROD w roku 2023 zostały uchwalone następujące opłaty ogrodowe:

  • Opłata ogrodowa 1,12 zł/m2
  • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh*
  • Opłata za wodę 3,89 zł/m3*
  • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
  • Wywóz śmieci 200,00 zł/działka
  • Dopłata za wywóz śmieci za 2022 r. 115,00 zł/działka

*zgodnie ze wskazaniem licznika

Wszystkie opłaty należy wnosić do dnia 31 lipca roku za który opłata obowiązuje. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.