Aktualności

Dzień Działkowca 2019

Szanowni Działkowicze,

Dnia 21 września odbyło się na terenie naszego ROD coroczne święto wszystkich Działkowców znane pod nazwą Dzień Działkowca. (więcej…)

Ogródki działkowe i ich walory przyrodnicze

Już w najbliższą Niedzielę, 8 Września 2019, zachęcamy do przygody pod tytułem “Ogródki działkowe i ich walory przyrodnicze

(więcej…)

Już jest plan sytuacyjny naszego Ogrodu

W dniu dzisiejszym zostały ustawione przy każdym z wejść na teren naszego ROD tablice zawierające plany sytuacyjne ogrodu z zamieszczoną siatką podziału działek i ciągów komunikacyjnych.

(więcej…)

Wysokości i terminy opłat w 2019 r ROD Sobieskiego

Wysokości i terminy opłat w 2019 r

uchwalone przez walne zebranie w dniu 11 maja 2019r

  1. Składka członkowska                           6,00 zł                      do 30.06.2019 r.

          (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD )

  1. Opłata ogrodowa                                   0,50 zł/m               do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata za wywóz śmieci                       50,00 zł/działka       do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata energetyczna                             15,00 zł/działka     do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata za energię 1 kWh 0,55zł/kWh*
    (*zgodnie ze wskazaniem licznika)

 

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.

  

Jednocześnie uprasza się wszystkich działkowców o terminowe do dnia 30 czerwca dokonanie w pełnej wysokości należnych opłat przelewem na konto bankowe:

WBS Bank  22 8015 0004 0000 1603 2000 0004

Dokonując wpłat przelewem należy pamiętać by wpisać tytułem: numer działki i powierzchnię użytkową działki w m2

 

UWAGA!!!!!

Obowiązek zapłaty odsetek ustawowych obowiązuje działkowców dokonujących płatności: za opłaty ogrodowe po 30 czerwca, za zużycie energii elektrycznej i wody po 30 listopada, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie PZD oraz Regulaminie ROD.

Walne Zebranie 2019

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD im. Jana Sobieskiego informuje, że Walne Zebranie odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku o godzinie 10:30 (I termin), lub o 11:00 (II termin), w świetlicy ROD. (więcej…)

Wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Szanowni Działkowcy,

Prosimy o działanie związane ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”

w załączeniu przekazujemy wniosek i pismo przewodnie: (więcej…)

Wiosna na działkach w ROD

Już prawie połowa lutego. Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Na działkach nie ma już prawie śniegu, co obrazują w załączeniu zdjęcia. Słychać śpiew ptaków. Kruki w swych czarnych „mundurkach” całymi gromadami chodzą po działkach i zapewne szukają w trawie robaczków. Rośliny też czują, że zbliża się wiosna. (więcej…)

Drzewo w ROD

Poniżej prezentujemy przesłany do nas wiersz. Został on napisany przez członkinię naszej społeczności działkowej. (więcej…)

Jak Segregować Odpady Komunalne od 2019

Szanowni Działkowcy,

Wiosna się zbliża a razem z nią idą porządki, dlatego już z dziś przypominamy:

Zgodnie z §68 pkt. 5 Regulaminu ROD- działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Nie trujmy siebie oraz naszego otoczenia. (więcej…)