Kontakt

Skontaktuj
się z nami.

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Sobieskiego w Warszawie
Jana III Sobieskiego 93,
00-763 Warszawa

KRS 0000293886
NIP 521-30-53-365

+48 696-242-968
rodsobieskiego93@gmail.com

Konto Ogrodu: 22 8015 0004 0000 1603 2000 0004

Kadencja 2019-2022

Zarząd ROD

 • Krzysztof Celiński Prezes
 • Bartłomiej Więckowski Wiceprezes
 • Damian Puchniarz Sekretarz
 • Marcela Frasunek Skarbnik ( do dnia 30.01.2020 Ewa Kwil)
 • Monika Sieradzan Członek

Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Boszko Przewodniczący
 • Ignacy Karol Ozgowicz Z-ca Przewodniczącego
 • Ewa Jaworska-Spičak Członek
 • Danuta Mróz Członek
 • Jolanta Kuszewska Członek

Kadencja 2014-2018

Zarząd ROD

 • Krzysztof Celiński Prezes (od 08.2018)
 • Jadwiga Kamont Z-ca Prezesa
 • Bartłomiej Więckowski Sekretarz (od 08.2018)
 • Anna Tomaszewska Skarbnik
 • Ewa Jaworska-Spičak Członek

Komisja Rewizyjna

 • Stefan Kudełka Przewodniczący
 • Danuta Mróz Członek
 • Bogdan Nowacki Członek