Aktualizacja wysokości opłat 2021

 • Składka członkowska  6 zł (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 1,09 zł/m2 (Zmiana z 0,50 zł/m2 )*
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh (zgodnie ze wskazaniem licznika )
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 100,00 zł/działka
 • Dopłata za wywóz śmieci za 2020 r. 30,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3 (zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze)

Opłatę lub jej wyrównanie należy wnosić do dnia 31 grudnia 2021 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek 22 8015 0004 0000 1603 2000 0004 pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, powierzchnię i stan liczników.

*Wysokość opłaty ogrodowej została podniesiona na podstawie uchwały nr 10/2021 z Walnego zebrania z dnia 28.08.2021.

Symulacja opłat

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

 1. opłatę ogrodową w kwocie 327 zł (300 m2 x 1,09 zł)
 2. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
 3. opłatę za śmieci w kwocie 100,00 zł + 30,00 zł
 4. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika 50kWh x (0,55) = 27.5 zł
 5. opłatę za wodę zgodnie z wyliczeniem licznika 0  x (3,89) = 0 zł
 • (1)+(2)+(3)+(4)+(5) = 499.5 zł

w przypadku dokonywania dopłaty wynikającej ze zmiany opłaty ogrodowej

 1. opłatę ogrodową w kwocie: 300 m2 x ( 1,09 zł – 0,50zł ) = 177zł