Opłata za modernizację skrzynek elektrycznych

W związku z zakończeniem modernizacji skrzynek elektrycznych w ogrodzie prosimy o dokonywanie opłat instalacyjnych. Opłata za modernizację skrzynek elektrycznych wynosi 100zł/działka niezależnie od posiadanego przyłącza. Opłatę należy wnosić do dnia
31 grudnia 2021 roku na rachunek 22 8015 0004 0000 1603 2000 0004 pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki.

Wysokość opłat została określona na  podstawie uchwały 13/2019 z Walnego Zebrania partycypacja w kosztach za skrzynki elektryczne zostanie podzielone w następujący sposób: 50% opłaty pokrywa ogród a kolejne 50% pokryją działkowcy.