Kontrola zagospodarowania działek

w dniu 23 października w godzinach 10:00-12:00 przy udziale Zarządu RoD oraz Komisji Rewizyjnej prowadzone będą kontrole zagospodarowania działek w szczególności: obecności kompostowników, odpowiedniego przycięcia krzewów i drzew na granicy działek, utrzymania porządku i czystości. 

Zachęcamy do obecności na działkach w czasie trwania kontroli.