Zarząd ROD im. Jana Sobieskiego w Warszawie

Kadencja 2018/2019

Zarząd ROD

  • Krzysztof Celiński Prezes
  • Jadwiga Kamont Z-ca Prezesa
  • Bartłomiej Więckowski Sekretarz
  • Anna Tomaszewska Skarbnik
  • Ewa Jaworska-Spičak Członek

Komisja Rewizyjna

  • Stefan Kudełka Przewodniczący
  • Danuta Mróz Członek
  • Bogdan Nowacki Członek