ROD – zielone płuca Mokotowa

ROD im. Jana Sobieskiego, położony w sercu dolnego Mokotowa przy al. Jana III Sobieskiego, został utworzony w I połowie lat 50 XX wieku jako ogród dla pracowników Polskich Kolei Państwowych. Zgodnie z panującymi w tamtych czasach zasadami część działek została również przekazana innym instytucjom państwowym. Na przestrzeni lat ROD stawał się ogrodem autonomicznym. Po transformacji ustrojowej w roku 1989 ROD należy do Polskiego Związku Działkowców.

ROD im. Jana Sobieskiego obecnie to nie tylko miejsce zwykłych upraw, ale również tak potrzebne w wielkomiejskiej dżungli, zielone miejsce rekreacji i odpoczynku działkowców i okolicznych mieszkańców. Nad działalnością i rozwojem ogrodu czuwa wielopokoleniowa społeczność Działkowców, na czele której stoi Zarząd ROD. Cała społeczność dba o utrzymanie ogrodu w należytym porządku oraz stara się z roku na rok zwiększać jego atrakcyjność.