Wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Szanowni Działkowcy,

Prosimy o działanie związane ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”

w załączeniu przekazujemy wniosek i pismo przewodnie:

Wniosek do Studium uwarunkowań 

Komunikat Walczymy o Przetrwanie Warszawskich Ogrodów

Jednocześnie informujemy, iż wnioski można składać do 28 lutego 2019r., sposób składania:

 1. pobierz dokument ze strony
  – wydrukuj,
  – uzupełnij dane adresowe,
  – wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego.


 2. pobierz dokument ze strony
  – wydrukuj
  – przekaż go do siedziby (świetlicy) ROD Sobieskiego 93 w czasie dyżuru p.Jadwigi (Sobota 12.00 – 14.00) 23 lutego 2019 r.


 3. przyjdź do siedziby (świetlicy) ROD Sobieskiego 93 w czasie dyżuru p.Jadwigi (Sobota 12.00 – 14.00) 23 lutego 2019 r. – wypełnij na miejscu.

Liczymy na Wasze zaangażowanie – walczymy o wspólną sprawę.


w załączeniu linki do najważniejszych informacji:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030800717/T/D20030717L.pdf

https://warszawa19115.pl/-/skladanie-wnioskow-do-sporzadzanego-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-m-st-warszawy-

http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaka-przestrze%C5%84-dla-warszawy-etap-wniosk%C3%B3w-do-studium

z poważaniem,

Zarząd ROD