Zakaz spalania odpadów

SZANOWNI DZIAŁKOWCY!

Serdecznie przypominamy, że na terenie ogródków działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów, w tym wszystkich odpadów zielonych (trawy, liści, gałęzi). Odpady pochodzenia roślinnego najlepiej jest poddać kompostowaniu i wykorzystać jako nawóz – to jeden z najlepszych i najprostszych sposobów na użyźnienie ziemi.

Pozostałe odpady powinny zostać wyrzucone do odpowiednich kontenerów znajdujących się przy bramie od ulicy Sobieskiego