Wysokość opłat ogrodowych w roku 2024

  • Składka członkowska PZD 6zł/działka (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
  • Opłata ogrodowa 1,12 zł/m2 
  • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh (zgodnie ze wskazaniem licznika )
  • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
  • Wywóz śmieci 200,00 zł/działka
  • Opłata za wodę 3,89 zł/m3 (zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze)

Opłatę lub jej wyrównanie należy wnosić do dnia 30 czerwca 2024 roku

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek 98 1090 1870 0000 0001 5423 9990  pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, właściciela działki, powierzchnię i stan liczników.