Wysokość opłat ogrodowych w roku 2023

 • Składka członkowska PZD 6zł/działka (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 1,12 zł/m2 
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh (zgodnie ze wskazaniem licznika )
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 200,00 zł/działka
 • Dopłata za wywóz śmieci za 2022 r. 115,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3 (zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze)

Opłatę lub jej wyrównanie należy wnosić do dnia 31 lipca 2023 roku

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek 98 1090 1870 0000 0001 5423 9990  pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, powierzchnię i stan liczników.

 

UWAGA NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

Symulacja opłat 2023

 

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

 1. składkę członkowska PZD  6 zł 
 2. opłatę ogrodową w kwocie 336 zł (300 m2 x 1,12 zł)
 3. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
 4. opłatę za śmieci w kwocie 315 ( bieżąca opłata 200,00 zł + dopłata za 2022 – 115,00 zł ) 
 5. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika 50kWh x (0,55) = 27.5 zł
 6. opłatę za wodę zgodnie z wyliczeniem licznika 0  x (3,89) = 0 zł
 • (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = 699.5 zł