Opłaty 2021

 • Składka członkowska  6 zł
  (opłata statutowa – obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD)
 • Opłata ogrodowa 0,50 zł/m2
 • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh*
 • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
 • Wywóz śmieci 100,00 zł/działka
 • Dopłata za wywóz śmieci za 2020 r. 30,00 zł/działka
 • Opłata za wodę 3,89 zł/m3**

* zgodnie ze wskazaniem licznika
**zgodnie ze wskazaniem licznika, tylko działkowcy posiadający przyłącze

Wszystkie opłaty należy wnosić do dnia 30 czerwca 2021 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.

Symulacja opłaty:

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

 1. opłatę ogrodową w kwocie 150,00 zł (300 m2 x 0,50 zł)
 2. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
 3. opłatę za śmieci w kwocie 100,00 zł + 30,00 zł
 4. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika (..) x (0,55) = … zł
 5. opłatę za wodę zgodnie z wyliczeniem licznika (..) x (3,89) = … 

SUMA (1+2+3+4+5)

 

WBS Bank

22 8015 0004 0000 1603 2000 0004

UWAGA:  Opłaty należy dokonać przelewem, pamiętając by wpisać w tytule:  numer działki, powierzchnię i stan liczników