Monitoring wizyjny

od dnia 7 września 2022 na terenie RoD uruchomiony został monitoring wizyjny.

Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie ogrodu.