Dyżur administratora ogrodu

W okresie zimowym, od 15 listopada 2023 do 31 marca 2024, administrator ogrodu będzie pełnił dyżur w soboty w godzinach 12:00-14:00