Opłaty

Opłaty 2019

Zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków ROD w roku 2019 zostały uchwalone następujące opłaty ogrodowe:

  • Opłata ogrodowa 0,50 zł/m2
  • Energia elektryczna 0,55 zł/kWh*
  • Opłata energetyczna 15,00 zł/działka
  • Wywóz śmieci 50,00 zł/działka

*zgodnie ze wskazaniem licznika

Wszystkie opłaty należy wnosić do dnia 30 czerwca 2019 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.

Symulacja opłaty:

posiadając działkę 300 m2 jesteśmy zobowiązani uiścić:

  1. opłatę ogrodową w kwocie 150,00 zł (300 m2 x 0,50 zł)
  2. opłatę energetyczną w kwocie 15,00 zł
  3. opłatę za śmieci w kwocie 50,00 zł
  4. opłatę za zużytą energię elektryczną zgodną z wyliczeniem licznika X zł

SUMA (1+2+3+4)